Ceny služiebCeny právnych služieb sú dohodnuté vopred s klientom v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 655/2004 Z.z. Prvá porada s advokátom, keď je klientom iba predostretý samotný dôvod stretnutia a podstata požadovaných právnych služieb, je poskytovaná bezplatne.