Činnosť kanceláriePrávne služby (zastupovanie klienta, vypracúvanie a spisovanie zmlúv a iných listín, vypracúvanie rozborov, poradenstvo a konzultácie) kancelária poskytuje najmä v nasledovných oblastiach práva:

Pri poskytovaní právnych služieb kancelária podľa potrieb zabezpečuje spoluprácu s ďalšími odborníkmi, dbá na diskrétnosť a je viazaná mlčanlivosťou. Právne služby sú poskytované v slovenskom a maďarskom jazyku na celom území Slovenskej republiky.