Advokátska kanceláriaAdvokát JUDr. László Lengyel právnické vzdelanie ukončil a získal titul „doktor práv“ v roku 1975 na Právnickej fakulte ELTE v Budapešti. V Maďarsku pôsobil ako súdny čakateľ, notár a sudca.

Od roku 1982 do 1990 pracoval v štátnom podniku Hydrostav v Bratislave vo funkcii podnikového právnika. Od roku 1991 do konca roku 2003 právne služby poskytoval ako člen Komory komerčných právnikov.

Advokátska kancelária JUDr. László Lengyel právne služby a poradenstvo poskytuje od 01.01.2004.